MILAŠINOVIĆ

preduzeće za proizvodnju stočne hrane

Fabrika stočne hrane “MILAŠINOVIĆ” jedna je od vodećih proizvođača
i izvoznika kompletnog programa hrane, koncetrata i premiksa u Kraljevu.

Preduzeće za proizvodnju,promet i usluge Milašinović d.o.o.
Adresa: nasalje Jovac – Kraljevo
tel/fax: 036 366 750, 366 751